CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

Centar za socijalu skrb Ivanić Grad odazvao se pozivu Udruge “Mali princ” i u sklopu projekta Udruge „I ja imam svoje ja: pravo djece na integraciju i aktivno sudjelovanje u društvenoj zajednici“ održana je edukacija o pravima djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja a sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Cilj edukacije bio je pružiti roditeljima djece s teškoćama u razvoju konkretne informacije o pravima iz sustava socijalne skrbi i načinu njihova ostvarivanja, te dati odgovore na njihova pitanja.

Roditelji su se odazvali u velikom broju i svojom aktivnošću doprinijeli kvaliteti same edukacije.