CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

            Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad, vezano uz svoju ulogu poticanja, kreiranja i aktivnog sudjelovanju u različitim programa unutar lokalne zajednice, kao i u djelovanju udruga koje su podrška roditeljima, djeci i drugim socijalno osjetljivim skupinama, sudjelovat će kao partner u projektu Udruge Mali princ, a koji je podržan od strane nadležnog Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, pod nazivom „I ja imam svoje ja: pravo djece na integraciju i aktivno sudjelovanje u društvenoj zajednici“ (iznos odobrenih sredstava 40.000,00 kn).

            Opći cilj projekta je promicanje prava djece kroz edukaciju, integraciju i sudjelovanje u lokalnoj zajednici.  Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom Mali princ nositelj je projekta, partner na projektu je Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad, a suradnici na projektu Srednja škola Ivan Švear, te tvrtka Ivakop d.o.o. 

Osnovne projektne aktivnosti su:

            -osnaživanje djece s teškoćama u razvoju za ostvarivanje prava – radno-terapeutske aktivnosti, pomoć u učenju, psihosocijalna podrška i savjetovanje

            -ostvarivanje prava djece kroz kreativno izražavanje – ciklus kreativnih radionica „Da mi je zlatna ribica“

            -sudjelovanje i integracija djece u lokalnu zajednicu – sudjelovanje na kulturno-zabavnim manifestacijama „Festival igračaka“, „Dani Grada“, „Bučijada“ izložbom kreativnih radova, nastup u emisiji uživo „Razlike nisu važne“, Obiteljski radio Ivanić

            -edukacija i informiranje o pravima djece – Edukacija o pravima djece, izrada edukativnih brošura (letaka) o pravima djece.

 

            Projekt je zamišljen kao međusobno djelovanje različitih komponenti društvene zajednice s ciljem promicanja prava djece i njihove integracije u društvo.

            Dana 22.12.2016.godine održan je prvi sastanak projektnog tima na kojem su bili prisutni predstavnici prijavitelja, te predstavnici partnerskih organizacija i suradnici: ravnateljica Centra za socijalnu skrb Martina Cuvaj, ravnateljica Srednje škole Ivan Švear, Ksenija Pavlović, te socijalna pedagoginja Sanja Radić Bursać, kao i predstavnik tvrtke Ivakop d.o.o. Luka Klun. Na sastanku se aktivno raspravljalo o mogućnostima i načinima što kvalitetnije realizacije projekta i međusobne suradnje.  Izneseni su prijedlozi na koji način bi bilo moguće što više istaknuti vidljivost projekta i promociju projektnih aktivnosti, kako bi ostvarenje ciljeva imalo pozitivan utjecaj na što širi krug lokalne zajednice.  

            Što se tiče uloge Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad , kao partnera na projektu, dogovorena je uloga Centra vezano uz održavanje edukacije o pravima djece koja se mogu ostvariti u okviru sustava socijalne skrbi, a čije je održavanje zamišljeno u interaktivnoj formi.

            Uz sve navedeno, potvrđena je i dobra suradnja između Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad i Udruge Mali princ, kao i drugih dionika projekta, kao naših suradnika i partnera u osnaživanju i jačanju kompetencija jednog dijela izrazito ranjive skupine građana naše lokalne zajednice, a isto tako postavljeni su temelji i za buduću suradnju i podršku u daljnjim aktivnostima Udruge.