CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

             Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad, Martina Cuvaj, sudjelovala na konferenciji za medije u organizaciji Općine Križ, je uz Općinskog načelnika Općine Križ Marka Magdića najavila suradnju u provedbi novog projekta općine Križ – Rada za opće dobro bez naknade.

            Riječ je o novoj mjeri koju su tek neke od jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i svojih internih odluka, odlučile pokrenuti u svojoj sredini, a Općina Križ jedina je u djelokrugu Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad koja pokreće Program rada za opće dobro bez naknade.

            Kako je istaknuo Načelnik, krajem siječnja 2019. godine, Općinsko vijeće Općine Križ donijelo je izmjene Odluke o socijalnoj skrbi temeljem kojih se pokreće Program rada za opće dobro bez naknade za radno sposobne i djelomično radno sposobne korisnike zajamčene minimalne naknade. U suradnji s nadležnim Centrom za socijalnu skrb u Ivanić-Gradu i trgovačkim društvom Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ, Općina Križ pozivati će radno sposobne ili djelomično radno sposobne korisnike zajamčene minimalne naknade, koji se nalaze na popisu Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad, kad se utvrdi potreba za angažiranjem tih osoba u radovima za opće dobro. Poslovi radova za opće dobro jesu čišćenja, održavanja i uređivanja javnih i drugih površina, kao i pomoć u provedbi organizacije raznih manifestacija te sličnih poslova na području Općine Križ.

            Ispred Centra za socijalnu skrb, ravnateljica je navela da je na području Općine Križ trenutno 39 osoba koji su korisnici zajamčene minimalne naknade, a koji su radno sposobni ili djelomično radno sposobni. Također, pojasnila je da će korisnici zajamčene minimalne naknade moći sudjelovati u radovima za opće dobro bez naknade, najmanje 30, a najviše 90 sati mjesečno. Ova mjera omogućit će osobama koje su dugi niz godina nezaposlene da se uključe u svijet rada i razviju svoje radne kompetencije. Ako se korisnik zajamčene minimalne naknade ne odazove pozivu za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade, bez opravdanog razloga, ukida mu se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

            O navedenoj temi, ravnateljica Centra i načelnik Općine Križ, obavijestili su i slušatelje Radio Sljemena, gostovanjem u radio emisiji novinarke Sanje Brajković.