CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

Stručne radnice Odjela za djecu, mlade i obitelj CZSS Ivanić Grad prisustvovale su dana 22.09.2020. nacionalnoj kick-off konferenciji u okviru europskog projekta (REC) ‘Sigurna mjesta i nesmetan razvoj djece – integriranje praksi temeljenih na znanjima o traumi u sustav alternativne skrbi’, a koju je organizirala Udruga SOS Dječje selo Hrvatska. Konferenciji je prisustvovala savjetnica Pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović, koja je istaknula važnost ove teme za stručnjake iz alternativne skrbi.

Doc. dr.sc. Ivana Maurović predstavila je istraživački rad s ciljem isticanja integriranja praksi temeljenih na znanjima o traumi u sustav alternativne skrbi, te  na vrlo zanimljiv način iznijela stvarne slučajeve iz prakse. Koliko je važno razgovarati s djecom i mladima na ovu temu, te mlade uključiti u proces edukacije profesionalaca znaju mlade osobe s iskustvom života u alternativnoj skrbi. Kruno Topolski I Ivan Šarić kao mlade osobe s iskustvom života u alternativnoj skrbi govorili iz vlastitih cipela, te sve stručnjake zamolili da na trenutak izuju svoje I obuju njihove cipele. Pred kraj ovog lijepog druženja Krešimir Makvić, zagovaratelj dječjih prava Udruge SOS Dječje selo Hrvatska I nacionalni koordinator projekta, predstavio je rezultate provedenog mapiranja o znanjima o trauma, te najavio početak projekta.