CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

Pruža se korisnicima kao:

  • Usluga savjetovanja i pomaganja pojedincu
  • Usluga savjetovanja i pomaganja obitelji

2.1. Usluga savjetovanja i pomaganja pojedincu

Sustavna stručna pomoć savjetovanja, usmjeravanja i pomoći u prevladavanju poteškoća i osnaživanju korisnika kako bi stvorio uvjete za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovoran odnos prema sebi, obitelji i društvu. Usluga se pruža korisniku radi prevladavanja poteškoća u vezi s bolešću, starošću, smrću člana obitelji, invalidnošću, teškoćama u razvoju, uključivanjem u svakodnevni život nakon duljega smještaja u domu ili boravka u zdravstvenoj ili penalnoj ustanovi, te u drugim nepovoljnim okolnostima ili kriznim stanjima. Savjetovanje i pomaganje pružaju stručni radnici centra za socijalnu skrb, obiteljskog savjetovališta i drugi pružatelji socijalnih usluga u zajednici.

2.2. Usluga savjetovanja i pomaganja obitelji

Savjetovanje i pomaganje obitelji je socijalna usluga koja obuhvaća stručno savjetovanje i sve oblike stručne pomoći pri prevladavanju obiteljskih poteškoća i poteškoća roditelja u odgoju i skrbi za djecu, te osposobljavanje obitelji za funkcioniranje u svakodnevnom životu.

Ova usluga obuhvaća:

  • savjetovanje,
  • intenzivnu podršku obitelji u krizi i
  • dugoročni rad s članovima obitelji usmjeren na poboljšanje obiteljskih odnosa.

Usluga intenzivne potpore obitelji u krizi je savjetodavno-terapijska i socijalnoedukativna usluga koja se pruža obiteljima u krizi kao i udomiteljskim obiteljima u cilju unapređivanja obiteljskih odnosa, prevladavanja kriznih situacija i usvajanja znanja i vještina za uspješno roditeljstvo, odnosno udomiteljstvo. Usluga se provodi nakon sveobuhvatne procjene obiteljskih rizika, snaga i potreba u skladu s individualnim planom promjene obiteljske situacije. Cilj je da se planiranim intervencijama u razdoblju od najduže 6 mjeseci obitelj osnaži za promjenu i osposobi roditelje za skrb o djeci u obitelji. Savjetovanje i pomaganje pružaju stručni radnici obiteljskog savjetovališta, centra za socijalnu skrb, domova socijalne skrbi u suradnji s drugih pružatelja usluga i drugim osobama koje mogu utjecati na obitelj.