CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

Usluga informiranja o pravima, načinu njihovog ostvarivanja i pružateljima socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi i izvan njega. Namijenjena je svim građanima, korisnicima prava iz socijalne skrbi i našim suradnicima. Prva socijalna usluga uključuje početnu procjenu korisnikovih potreba i procjenu njegove sigurnosti , te stručnu podršku i pomoć pri izboru prava iz sustava socijalne skrbi. Ovu uslugu pruža centar za socijalnu skrb.