CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

  • prva socijalna usluga,
  • savjetovanje i pomaganje,
  • pomoć u kući,
  • psihosocijalna podrška,
  • rana intervencija,
  • pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja,
  • boravak, smještaj i organizirano stanovanje.