CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

Dana 3.11.2016.g.stručni radnici Centra  za socijalnu skrb Ivanić-Grad prisustvovali su na  stručnom skupu  kojeg je tema bila : Javno izlaganje teza za Obiteljski zakon, tema : roditeljska skrb. Cilj skupa bio je  od svih relevantnih subjekata dobiti konkretne prijedloge koji bi  svojom kvalitetom, jasnoćom i sveobuhvatnošću doprinijeli boljim rješenjima u odnosu na postojeći Obiteljski zakon.

O predmetnoj temi ,  svoja mišljenja i prijedloge , mogli su izreći svi stručnjaci koji u svom profesionalnom angažmanu rješavaju ovu izuzetno osjetljivu materiju budući su subjekti u postupanjima mldb. djeca. Tako su  svoja razmišljanja iznijeli psihijatri, psiholozi, profesori s katedre obiteljskog prava , suci koji se bave obiteljskim pravom.

 

Zaključci skupa mogu se sažeti   u slijedeće:

 

-nedostatak stručnih radnika  u centrima za socijalnu skrb, a koji za posljedicu   ima preveliku opterećenost stručnih radnika u centrima za socijalnu skrb ,

-zbog kompleksnosti  ove materije, i nadalje  je u svim postupanjima potreban interdisciplinarni pristup,

-uočen je od strane predstavnika   svih prisutnih struka  problem porasta visoko manipulativnih ponašanja roditelja u konfliktnim razvodima.  Njihovo detektiranje nije problem, već njihov tretman i sankcioniranje, a koje se ne može riješiti bez pravovremenog uključivanja drugih sustava  (posebno penalnog ),

– ne brzati sa donošenjem novog Obiteljskog zakona – već ostaviti dovoljno vremena struci da  pažljivo  razmotri sve aspekte ovih teza,

-radi brzine  i kvalitete rješavanja ovih životno važnih situacija za obitelj, posebice za mldb. djecu , i nadalje ustrajavati u  osnivanju obiteljskih sudova  odnosno odjela za postupke iz područja obiteljskog prava  u kojima bi radili suci dodatno educirani za ovu problematiku.