Pravo na tužbu i prijedlog za sporazumni razvod braka

Razvod braka može tužbom zahtijevati jedan bračni drug, a oba bračna druga prijedlogom za sporazumni razvod braka.

Pravo na tužbu radi razvoda braka, odnosno prijedlog za sporazumni razvod braka ima i osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja. Sud će u povodu tužbe, odnosno prijedloga za sporazumni razvod braka osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja odlučiti hoće li dopustiti toj osobi poduzimanje daljnjih radnji u postupku.

Muž nema pravo na tužbu radi razvoda braka za vrijeme trudnoće žene te sve dok njihovo dijete ne navrši godinu dana života.

Pravna osnova razvoda braka

Sud će razvesti brak:

  1. ako oba bračna druga predlažu razvod braka na temelju sporazuma
  2. ako utvrdi da su bračni odnosi teško i trajno poremećeni ili
  3. ako je od prestanka bračne zajednice protekla godina dana.

Sporazum bračnih drugova o pravnim posljedicama razvoda braka

 Bračni drugovi se mogu sporazumjeti o sljedećim pravnim posljedicama razvoda braka:

  1. mjestu stanovanja djeteta, obiteljskoj kući ili stanu koji će predstavljati obiteljski dom, načinu ostvarivanja roditeljske skrbi i ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom
  2. uzdržavanju djeteta
  3. uređenju imovinskih odnosa bračnih drugova i
  4. Uzdržavanju bračnog druga.

Sporazum bračnih drugova o pravnim posljedicama razvoda sastavni je dio plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.

Uređivanje pravnih posljedica razvoda braka u odnosu na djecu

Ako bračni drugovi ne sastave plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi koji sadrži sporazum o tome s kojim će roditeljem dijete stanovati i način ostvarivanja roditeljske skrbi, ostvarivanju osobnih odnosa djeteta i roditelja s kojim dijete neće stanovati i visini uzdržavanja djeteta, odluku o tim pitanjima sud će po službenoj dužnosti donijeti u postupku radi razvoda braka pokrenutog tužbom.