CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku,  djetetu ili odrasloj osobi,  osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji. Udomiteljska obitelj je obitelj koja osigurava stanovanje, prehranu, čuvanje, odgoj, brigu o zdravlju i obrazovanju te druge potrebe korisnika.

 

Smještaj u udomiteljsku obitelji se temelji na načelima obiteljskog okruženja, održivosti socijalnih veza i uključenosti samog korisnika u svakodnevni obiteljski život. Udomiteljska obitelj korisnika prihvaća kao svojeg člana, korisnik dobiva osjećaj pripadnosti obitelji, te se stoga u novije vrijeme teži smještavanju korisnika upravo u udomiteljske obitelji.   

Kako bismo upoznali širu javnost sa detaljnijim informacijama o udomiteljstvu te o udomiteljskim obiteljima dana 13.02.2017.g u 13:30 na Obiteljskom radiju Ivanić ravnateljica Centra za socijalnu skrb Ivanić – Grad Martina Cuvaj, dipl.soc radnica i stručna radnica, zaposlena u istome Centru, Ana Dokmanić, mag. soc.rada govoriti će o toj aktualnoj i zanimljivoj temi. 

Cilj radio emisije je upoznati širu javnost sa pojmom udomiteljstva, sa  uvjetima i kriterijima za bavljenje udomiteljstvom te sa svim relevantnim informacijama.