CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

Dana 03.11.2016. godine u Klinici za psihijatriju Vrapče održano je predavanje pod nazivom: “Promicanje standarda zdravstvene skrbi za transrodnu, rodno varijantu i interseksualnu djecu i mlade”.

Josipa Ciglar, mag.act.soc i Ana Dokmanić, mag.act.soc. djelatnice Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad prisustvovale su navedenom predavanju,  te su slušale predavanja doc.dr.sc. Gorana Arbanas i mr.spec.kliničke psihologije Ive Žegura te stranih predavača  koji rade u Rodnoj klinici VU university Medical Center u Amsterdamu, Nizozemskoj: Peggy T. Cohen. Keitenis i Daniel Klink Scholten.

 

Na izuzetno zanimljiv način upoznati smo sa pojmovima veznim uz samu temu, te sa skrbi o transrodnim, rodno varijantnim i interseksualnim osoba i stanjem u Republici Hrvatskoj. Osim navedenog upoznati smo sa radom Rodne klinike u Nizozemskoj te načinom na koji oni rade sa transrodnim osobama, rodno varijantnim i interseksualnim osoba.

 

O ovoj, nama novoj i nesvakidašnjoj temi, bilo je izuzetno zanimljivo slušati stručnjake različitih profila koji rade sa transrodnim osobama, rodno varijantnim i interseksualnim osobama. Sva znanja i informacije dobivene na predavanju stručne radnice prenijele su kolegicama zaposlenim u Centru za socijalnu skrb Ivanić – Grad.