CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu do zaposlenje možete preuzeti OVDJE. (link na dokument)

Pravo na naknadu do zaposlenja se priznaje djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom kojoj je tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje utvrđeno sukladno Pravilniku o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima, nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života, ako naknadu za vrijeme nezaposlenosti ne ostvaruje prema drugim propisima, a osoba je evidentirana kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje ili ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane od strane centra za profesionalnu rehabilitaciju.
 Korisnik prava na naknadu do zaposlenja mora biti prijavljen nadležnom Zavodu za zapošljavanje.
Pravo ne može ostvariti osoba kojoj je utvrđena potpuna radna nesposobnost temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i provedbenih propisa, te ostvaruje doplatak za pomoć i njegu na temelju Zakona o socijalnoj skrbi.

Naknada iznosi 350 kuna mjesečno (70 posto osnovice).
Pravo se ukida danom zaposlenja korisnika, a pravo se može ponovo priznati ako zaposlenje prestane neovisno o volji korisnika i ako ne ostvaruje naknadu za vrijeme nezaposlenosti prema drugim propisima.

Zahtjev za priznavanje prava na naknadu do zaposlenja podnosi se u mjesno nadležnom Centru za socijalnu skrb. Centar za socijalnu skrb potom zaključkom upućuje podnositelja zahtjeva na vještačenje nadležnom prvostupanjskom tijelu vještačenja pri Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Područni ured Zagreb sa adresom Tvrtkova 5, Zagreb.

Po obavljenom vještačenju Zavod na vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom dostavlja Centru za socijalnu skrb Nalaz i mišljenje iz kojeg je vidljiva težina oštećenja, a na osnovu kojeg Centar za socijalnu skrb donosi rješenje o priznavanju prava ili odbijanju zahtjeva.