– zajamčena minimalna naknada za troškove stanovanja,

–  naknada za troškove stanovanja

– pravo na troškove ogrijeva,

– naknada za osobne potrebe korisnika smještaja,

– jednokratne naknade,  uvećana jednokratne naknade i jednokratna naknada za pogrebne troškove,

– naknade u vezi s obrazovanjem,

– osobna invalidnina,

– doplatak za pomoć i njegu,

–  status roditelja njegovatelja,

– naknada do  zaposlenja,

– naknada za ugroženog kupca energenata.