CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

 • zajamčena minimalna naknada za troškove stanovanja,
 • naknada za troškove stanovanja
 • pravo na troškove ogrijeva,
 • naknada za osobne potrebe korisnika smještaja,
 • jednokratne naknade,  uvećana jednokratne naknade i jednokratna naknada za pogrebne troškove,
 • naknade u vezi s obrazovanjem,
 • osobna invalidnina,
 • doplatak za pomoć i njegu,
 • status roditelja njegovatelja,
 • naknada do  zaposlenja,
 • naknada za ugroženog kupca energenata.