CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

IVANIĆ-GRAD

KLASA: 112-02/21-01/42

UR.BROJ:2131-14-06-07-21-2

Ivanić-Grad, 03.09.2021.

 

POZIV NA INTERVJU I OBAVIJEST U POSTUPKU NATJEČAJA ZA SOCIJALNOG RADNIKA

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad objavljenog dana 11.08.2021. godine u Narodnim novinama Republike Hrvatske broj 89/2021, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i službenoj web stranici Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad, za radno mjesto socijalni radnik na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica i koji su dostavili potpune i pravovremene prijave

Pozivaju se na intervju u utorak, dana 07.09.2021., u prostorije Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad

  • u 09.00h
  1. INES BIČANIĆ
  2. MARINA NEKIĆ
  3. ANAMARIJA SRAKA

 

  • u 10.00h
  1. DINA KRALJ BIGOR
  2. MATEJA JAREŠ
  3. EDITA BARIŠEC

 

Pri dolasku na intervju od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne prestupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati koji nisu ispunili sve propisane formalne uvjete iz natječaja ili čije su prijave nepravodobne ili nepotpune, ne nalaze se na popisu pozvanih na intervju.

                                                                      

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD