CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

IVANIĆ-GRAD

KLASA: 112-06/21-01/3

UR.BROJ:2131-14-06-07-21-5

Ivanić-Grad, 28.09.2021.

 

POZIV NA INTERVJU I OBAVIJEST U POSTUPKU NATJEČAJA ZA PRIPRAVNIKA-SOCIJALNOG RADNIKA

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad objavljenog dana 08.09.2021. godine u Narodnim novinama Republike Hrvatske broj 98/2021, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i službenoj web stranici Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad, za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme –12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – 1 socijalni radnik/ca i koji su dostavili potpune i pravovremene prijave

 

Pozivaju se na pismeno testiranje u PETAK, dana 01.10.2021., u prostorije Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad

– u 09.00h

 1. MARIJA PAJTL
 2. KRISTINA MEŠTROVIĆ
 3. MARTINA DIJANIĆ
 4. ZRINKA RAUCH
 5. LUCIA LJUBIĆ

– 12,00h

 1. VALENTINA DRNETIĆ
 2. MIRELA TKALČIĆ
 3. IVA PATEK
 4. MONIKA VUKOVOJAC
 5. PETRA KOŠKI
 6. PETRA LIBER

 

Pri dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne prestupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

            Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena poziva.

 

Kandidati koji nisu ispunili sve propisane formalne uvjete iz natječaja ili čije su prijave nepravodobne ili nepotpune, ne nalaze se na popisu pozvanih na intervju.

 

                                                                      

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD