CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

Poziv na dostavu ponuda – usluga zaštite imovine i osoba u Centru za socijalnu skrb Ivanić-Grad:

POZIV NA DOSTAVU PONUDE-USLUGA ZASTITE (pdf)

PRILOZI-usluga zastite (docx)