Popis dokumentacije možete preuzeti OVDJE.

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

 IVANIĆ-GRAD

Ivanić-Grad, Franje Jurinca 6

 

DOKUMENTACIJA  POTREBNA  ZA  UDOMITELJSTVO

 

 

 1. KOPIJA OSOBNE ISKAZNICE ( za sve punoljetne članove obitelji )
 2. IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE (za sve punoljetne članove obitelji) + izjava o suglasnosti i davanju prostora za obavljanje udomiteljstva
 3. DOKAZ O PRIMANJIMA ZA ZADNJA TRI MJESECA ZA SVE ČLANOVE ( plaća, mirovina, prihod od poljoprivrede, te druga primanja za sve članove, rješenje o porodiljinoj i rješenje o dječjem doplatku )
 4. POTVRDA LIJEČNIKA PRIMARNE ZDRAVSTVENE  ZAŠTITE ZA SVE ČLANOVE ( o zdravstvenom stanju za svakog  člana obitelji, te da nitko u obitelji ne boluje od zarazne ili   duševne bolesti i da nema alkoholizma i drugih ovisnosti )
 5. POTVRDA O VISINI DOHOTKA ( iz nadležne Porezne uprave za sve punoljetne članove obitelji )
 6. RODNE LISTOVE, DOMOVNICE – za sve članove kućanstva
 7. SVJEDODŽBA O ZAVRŠENOJ OSNOVNOŠKOLSKOM, SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU ILI VIŠOJ  ILI VISOKOJ ŠKOLI + TEČAJEVI (  preslika za predstavnika udomiteljske obitelji )
 8. PISANA SUGLASNOST ČLANOVA OBITELJI  ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA / IZJAVA SVIH PUNOLJETNIH ČLANOVA O PRISTANKU  ZA BAVLJENJE UDOMITELJSTVOM
 9. VJENČANI LIST
 10. OIB-i SVIH ČLANOVA OBITELJI
 11. POTVRDE SA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ( ukoliko u obitelji postoje nezaposlene osobe)
 12. POTVRDA O EDUKACIJ ( dokument koji izdaje ovaj Centar nakon provedene edukacije)
 13. POTVRDA O PROMETU PO RAČUNU ČLANOVA OBITELJI
 14. POTVRDA IZ KATASTRA za sve punoljetne članove kućanstva
 15. POTVRDE O ŠKOLOVANJU DJECE