CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

Razvodom braka, odnosno faktičnim prestankom bračne ili izvanbračne zajednice, roditelj koji ne živi sa djetetom u obiteljskoj zajednici, dužan je uzdržavati svoje dijete sukladno pravomoćnoj sudskoj presudi, sudskoj nagodbi ili nagodbi pred centrom za socijalnu skrb.

Dijete ima pravo na privremeno uzdržavanje ako obveznik ne ispunjava u cijelosti ili djelomično svoju obvezu uzdržavanja dulje od 3 mjeseca neprekidno od dana pokretanja ovršnog postupka radi ostvarivanja uzdržavanja.

U praksi to znači da roditelj pravomoćnu i ovršnu ispravu treba odnijeti u FINA-u i čekati 3 mjeseca te ukoliko u ta tri mjeseca uopće na uspije ovrhom na računima obveznika uzdržavanja naplatiti uzdržavanje za svoje dijete, obraća se Centru za socijalnu skrb Ivanić Grad.

Druga mogućnost je tužiti baku ili djeda po roditelju koji ne plaća uzdržavanje ukoliko baka i djed imaju relativno visoka primanja.

Privremeno uzdržavanje koje odobrava Centar može trajati najduže 3 godine odnosno do 18 godine života djeteta. Odobravanjem prava na privremeno uzdržavanje, Centar je dužan podnijeti kaznenu prijavu protiv obveznika uzdržavanja zbog neplaćanja uzdržavanja budući je isto kvalificirano kao kazneno djelo. Isto tako Centar će putem državnog odvjetništva tražiti povrat svih iznos isplaćenog iznosa privremenog uzdržavanja za malodobno dijete.