CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

U Republici Hrvatskoj obitelj je pod osobitom zaštitom države, te se jamči pravo svakom građaninu da ne smije biti izložen bilo kakvom obliku zlostavljanja.

Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 137/09, 14/10, 60/10) obitelj čine supružnici u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici, srodnici po krvi u ravnoj lozi bez ograničenja, srodnici po krvi u pobočnoj  lozi do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini zaključno sa drugim stupnjem, osobe koje su živjele zajedno u izvanbračnoj zajednici i njihova djeca, osobe koje imaju zajedničku djecu, posvojitelj i posvojenik, skrbnik i štićenik, udomitelj, korisnik smještaja u udomiteljskoj obitelji i članovi njihovih obitelji dok takav odnos traje.

Nasilje u obitelji je zabranjeno, sankcionira se prekršajno-pravno. Prema definiciji zakonodavstva nasilje u obitelji je svaka primjena fizičke sile ili psihičke prisile na integritet osobe, postupanje druge osobe koje može prouzročiti opasnost da će izazvati fizičku ili psihičku bol, osjećaj straha ili osobne ugroženosti ili povrede dostojanstva, fizički napad, verbalni napad, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima, spolno uznemiravanje, protupravna izlocija, ograničavanje slobode kretanja, oštećenje ili uništenje imovine.

Državne institucije i nevladine organizacije koje se bave problematikom nasilja u obitelji dužne su pružiti pomoć i zaštitu u slučaju izloženosti obiteljskom nasilju,  međutim i sama osoba – žrtva obiteljskog nasilja može puno učiniti da si pomogne.

Ako ste žrtva nasilja u obitelji ili je Vaše dijete žrtva nasilja u obitelji,  obavijestite o tome policiju ili općinsko državno odvjetništvo, možete se obratiti Centru za socijalnu skrb ili obiteljskom liječniku, nevladinoj udruzi. 

Ako se nalazite u odnosu koju karakteriziraju nasilje, važno je da napravite osobni „sigurnosni plan“.

PREUZIMITE OVDJE.

Na taj način ćete biti spremni da pravilno reagirate na buduće krizne situacije, što povećava stupanj Vaše sigurnosti i utjecaja na događaje.