Ravnateljica – Martina Cuvaj, dipl.soc. radnica  

Telefon:
01/2882-301
01/2882-302

Računovodstvo:

Telefon:

01/2882-300

Telefaks:

01/6231-521

OIB: 33291090566

 

Rad u Centru za socijalnu skrb Ivanić-Grad organiziran je na slijedeći način:

  1. Odjel za djecu, mlade i obitelj,

Stručni radnici: 

Anita Džombić, mag.act.soc

Andrea Chircovici, mag.socijalnog rada

Marija Lukec Presker, dipl.socijalni pedagog

Irena Molnar Stubičar, mag.psih.

Ivan Pavičić, dipl.iur.

2.Odjel za odrasle osobe ( unutar odjela za odrasle osobe je i tim za udomiteljstvo).

Stručni radnici: 

Marta Ajduk, mag.act.soc.

Biljana Seferović, mag.act.soc.

Dina Kralj Bigor, mag.act.soc.

Daria Kljak, mag.act.soc.

Jelena Benko Kepe, dipl.soc.radnik

Dragica Petračić, dipl.iur.


 

RADNO VRIJEME : PON do PET od 7.00 – 15.00 sati
RAD SA STRANKAMA: PON, SRI, PET  od 8.00 – 13.00 sati 
RAD NA TERENU: UTO I ČET

TELEFONSKI POZIVI:

PON-SRI-PET  od 07.00 do 08.00  i od  13.00 do 15.00

UTO-ČET           od 07.00 do 15.00


Stručni radnici su dužni svaki dan, neovisno o vremenu koje je predviđeno za rad sa strankama primiti korisnike kod kojih postoji potreba hitnih i žurnih postupanja,

a posebno u slučajevima sumnji na obiteljsko nasilje i zlostavljanje i zanemarivanje djece.