CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

Ravnateljica – Martina Cuvaj, dipl.soc. radnica  

Telefon:
01/2882-301
01/2882-302

Računovodstvo:

Telefon:

01/6154-329

Telefaks:

01/6231-521

OIB: 33291090566

 

Rad u Centru za socijalnu skrb Ivanić-Grad organiziran je na slijedeći način:

 1. Odjel za djecu, mlade i obitelj,

Stručni radnici: 

 • Josipa Ciglar, mag. act. soc. – voditeljica Odjela
 • Andrea Chircovici, mag. act. soc.
 • Marta Ajduk Bačun, mag. act. soc.
 • Maja Romanić, mag. paed. soc.
 • Irena Molnar Stubičar, mag. psih.
 • Ana Puček Sesan, mag. iur.
 • Ivan Pavičić, mag. iur.

2.Odjel za odrasle osobe ( unutar odjela za odrasle osobe je i tim za udomiteljstvo).

Stručni radnici: 

 • Ana Dokmanić, mag. act. soc. – voditeljica Odjela
 • Jelena Benko Kepe, dipl. socijalni radnik
 • Mateja Jareš, mag. act. soc.
 • Dina Kralj Bigor, mag. act. soc.
 • Daria Kljak, mag. act. soc.
 • Dragica Petračić, mag. iur.

 

RADNO VRIJEME : PON do PET od 7.00 – 15.00 sati
RAD SA STRANKAMA: PON, SRI, PET  od 8.00 – 13.00 sati 
RAD NA TERENU: UTO I ČET

TELEFONSKI POZIVI:

PON-SRI-PET  od 07.00 do 08.00  i od  13.00 do 15.00

UTO-ČET           od 07.00 do 15.00


Stručni radnici su dužni svaki dan, neovisno o vremenu koje je predviđeno za rad sa strankama primiti korisnike kod kojih postoji potreba hitnih i žurnih postupanja,

a posebno u slučajevima sumnji na obiteljsko nasilje i zlostavljanje i zanemarivanje djece.