CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

  Dana 5.10.2017. stručni tim Odjela za djecu, mlade i obitelj CZSS-a Ivanić Grad održao je edukaciju voditelja mjera obiteljsko pravne zaštite djece. Edukacija se provodila u svrhu poboljšanja međusobne suradnje CZSS-a i voditelja mjera, kao i jačanja kapaciteta stručnjaka u području zaštite prava i interesa mlljt. djece
Edukaciji su prisustvovali svi vanjski suradnici, kao i stručni radnici CZSS-a Ivanić Grad koji surađuju sa CZSS-om Ivanić Grad kao voditelji neke od mjera. Edukacija je bila namijenjena i za sve zainteresirane stručnjake pomagačkih i pedagoških profesija, a koji svakodnevno rade sa obiteljima i djecom u riziku.                                                                                 

Obiteljski zakon predvidio je dvije mjere koje CZSS može izreći roditeljima u svrhu kontinuirane pomoći i praćenja obiteljskih prilika:
1. Mjera stručne pomoći i potpore u ostvarivanju roditeljske skrbi
2. Mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem roditeljske skrbi
Prema Obiteljskom zakonu, nadležni sud može izreći mjeru Nadzora nad ostvarivanjem osobnih odnosa roditelja i djeteta, a nadležni CZSS rješenjem imenuje voditelja mjere, te prati provođenje iste.

Sudionici edukacije upoznati su sa zakonskim odredbama Obiteljskog zakona vezano za mjere obiteljsko-pravne zaštite, Pravilnikom o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta, Pravilnikom o provođenju nadzora nad ostvarivanjem osobnih odnosa, te Unicefovim priručnikom „Pomoć roditeljima u zaštiti dobrobiti djeteta“. CZSS ima obavezu provoditi edukacije voditelja mjera obiteljsko-pravne zaštite.
U drugom dijelu edukacije voditelji su informirani o institutu skrbništva za odrasle osobe, obavezama i pravima skrbnika za odrasle osobe, a u svrhu pronalaska osoba koje bi u budućnosti surađivali sa CZSS-om Ivanić Grad kao skrbnici za odrasle osobe.
U posljednjem dijelu edukacije voditelji mjera međusobno su izmijenili neka pozitivna, ali i negativna iskustva tijekom dosadašnjeg provođenja neke od mjera obiteljsko-pravne zaštite, iznosili svoje prijedloge i sugestije vezano za ostvarivanje uspješne međusobne suradnje u zaštiti prava i interesa mlljt. djece te pomoći obiteljima u riziku.

Zahvaljujemo se svim stručnjacima pomagačkih struka koji pokazali interes za ostvarivanje suradnje sa CZSS-om Ivanić Grad kroz provođenje mjera obiteljsko-pravne zaštite, te se veselimo budućoj suradnji u svrhu zaštite mlljt. djece i obitelji u riziku.
Također pozivamo sve zainteresirane stručnjake pomagačkih struka , a koji nisu mogli prisustvovati ovoj edukaciji, a zainteresirani su za suradnju sa CZSS-om da se osobno jave stručnom timu obiteljsko-pravne zaštite, ili pak telefonski ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7-15 h na brojeve CZSS-a 2881-301 i 2881-302.