CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

Dana 06.03.2017. i 07.03.2017.godine stručne radnice Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad, Ana Dokmanić, mag. soc.rada, Jelena Benko Kepe, mag. soc.rada i Josipa Ciglar, mag.soc.rada sudjelovale su na edukaciji „Primjena ZUP-a u praksi“ u organizaciji Državne škole za javnu upravu. Na edukaciji je bilo riječi o primjeni Zakona o općem upravnom postupku ( „Narodne novine „ broj 47/2009) kojeg stručni radnici Centra svakodnevno primjenjuju u svom radu te je edukacijom bilo obuhvaćeno cijelo područje kojim se stručni radnici Centra služe. Edukacija je bila vrlo korisna, a predavačice su bile vrlo susretljive i puno toga su nam razjasnile.