CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

Dana 02.11.2016.godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad, izvršena je donacija računala, za koje više Centar nije imao potrebu u svom svakodnevnom radu, te su navedena računala donirana pravnim osobama koje djeluju na području humanitarnog rada, skrbi o djeci, osobama s posebnim potrebama te osobama treće životne dobi, a s područja mjesne nadležnosti Centra.

            Među primaocima donacija našli su se predstavnici Kluba osoba s invaliditetom „Duga“, koji djeluje u sklopu Gradskog društva Crvenog Križa, Ivanić-Grad, predstavnicima Udruge roditelja djece i osoba s invaliditetom „Mali princ“ iz Ivanić-Grada, predstavnici Udruge „Bijeli jelen“ iz Križa, a koja okuplja djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Dio računala doniran je Udruzi umirovljenika i građana „Treća dob“ iz Ivanić-Grada, Udruzi „Ženske ruke“ iz Križa, te DVDu Deanovec, kao pomoć u njihovom svakodnevnom radu.

            Ispred Kluba osoba s invaliditetom „Duga“ donaciju je preuzela Ravnateljica Gradskog društva Crvenog Križa Ivanić-Grada, gđa Ivana Bajt, ispred Udruge „Mali princ“ donaciju su preuzeli predsjednik Udruge Dubravko Pavković, te stručna suradnica Srđana Štimac, ispred Udruge „Bijeli jelen“ predsjednica Udruge Blaženka Hodak, te članica Sanja Fak, dok je ispred Udruge „Treća dob“ donaciju preuzeo predsjednik Udruge Zdravko Miksa.

            Sama prigoda iskorištena je za razmjenu informacija o redovnim aktivnostima navedenih Udruga i njihovih članova, aktualnoj problematici, ali i budućim mogućnostima suradnje. S Udrugom „Mali princ“, Gradskim društvom Crvenog Križa Ivanić-Grad, te Udrugom „Ženske ruke“ Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad redovno sudjeluje kao partner na različitim projektima, te ostvaruje sjajnu suradnju u vidu organizacije zajedničkih predavanja, edukacija, aktivnosti u udomiteljskim obiteljima, te slično. Ovim je susretom navedena suradnja još dodatno ojačana, te su definirane mogućnosti narednih aktivnosti i zajedničkih postupanja.

            Donacijom navedenih računala, Udrugama koje su se odazvale, omogućeno je da unaprijede svoje djelovanje i omoguće kvalitetniji rad svome članstvu.

            Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad, Martina Cuvaj istaknula je osobitu osjetljivost navedenih kategorija korisnika, u smislu ranjivosti i veće opasnosti od socijalne isključenosti, te je naglasila važnost koordiniranog djelovanja svih službi, sa svrhom maksimalizacije postojećih resursa i njihove primjene, ali i razvoja sasvim novih mehanizama. Zajednički cilj djelovanja svakako bi bio izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom, te stvaranje uvjeta za njihovo ravnopravno sudjelovanje u lokalnoj zajednici.

            Dotaknut je i prioritetan razvoj socijalnih usluga u zajednici, kao najvažniji dio  Nacionalne strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom od 2017.-2020., a temeljem koje je u izradi i Strategija Grada Ivanić-Grada, a u čemu vrlo značajnu ulogu imaju i udruge na lokalnoj razini, kao potencijalni pružatelji usluga.

            Posebno se zahvaljujemo našim prijateljima i suradnicima, predstavnicima gore navedenih Udruga na, prije svega, konstruktivnom i ugodnom druženju i najavljenoj narednoj suradnji.