CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

Ministar državne imovine Goran Marić i ravnateljica Centra za socijalnu skrb Ivanić Grada Martina Cuvaj potpisali su u srijedu, 29. svibnja 2019. godine u Ivanić Gradu Ugovor o korištenju zgrade za potrebe smještaja i obavljanja djelatnosti Centra. Potpisivanju su prisustvovali ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nada Murganić te gradonačelnik Ivanić-Grada Javor Bojan Leš, a u ime Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad potpisala ga je ravnateljica Martina Cuvaj.  Prema riječima ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića, sukladno novoj organizaciji i racionalizaciji mreže sudova stvoreni su uvjeti za bolje raspolaganje imovinom. Naime, nekretnina o kojoj je riječ prvotno je dodijeljena Ministarstvu pravosuđa, no u međuvremenu je potreba za njenim korištenjem prestala pa je zatražena primopredaja.

U fazi je pripremanje dokumentacije za apliciranje na EU fondove, od kuda se očekuje dio sredstava nužnih za adaptaciju nekretnine, prije njenog puštanja u rad. Također, osiguranje adekvatnih prostornih uvjeta za djelovanje Centra, unutar iste nekretnine bit će osiguran prostor i za djelovanje Podružnice obiteljskog centra, čime će se korisnicima omogućiti dostupnost niza novih, prijeko potrebnih usluga.