CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

IVANIĆ-GRAD

KLASA:112-02/21-01/3

URBROJ:2131-14-06-07-21-7

Ivanić-Grad, 05.10.2021.

 

PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja

 

            Dana 08.9.2021.godine objavljen je u Narodnim novinama RH 98/2021, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, službenoj web stranici Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad, natječaj za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme – 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – 1 socijalni radnik/ica, temeljem Odluke o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u 2021. godini u ustanovama socijalne skrbi Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA:112-06/21-01/2; URBROJ:524-08-01-01/2-21-4 od 18.03.2021.

            Temeljem dostavljene natječajne dokumentacije, provedenog selekcijskog postupka i izvješća Povjerenstva za provedbu natječaja, na radno mjesto pripravnika – socijalnog radnika/ice, u Centru za socijalnu skrb Ivanić-Grad bira se

 

PETRA LIBER

           

            Kandidati koji su prošli cijeli selekcijski postupak uvid u natječajnu dokumentaciju mogu izvršiti, u prethodnu najavu, u prostorijama Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad , Franje Jurinca 6, u roku od 8 (osam) dana od dana objave ove obavijesti na web stranici Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad.

            Zaprimljene zamolbe ostaju u službenoj evidenciji Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad.

            S poštovanjem,

 

                                                                                               RAVNATELJICA:

                                                                               Martina Cuvaj, dipl. socijalni radnik

 

Dostaviti:

  1. Kandidatima natječaja

Putem web stranice CZSS Ivanić-Grad

  1. Spis, ovdje