CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad pokriva područje Grada Ivanić-Grada, Općine Kloštar Ivanić i Općine Križ. Prema popisu stanovništva iz 2011.godine na području nadležnosti našeg Centra, ukupne veličine 370,58 km2 živi ukupno 27 602 stanovnika. Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad nalazi se u Ivanić-Gradu na adresi Franje Jurinca 6.

Nove Objave

Kontakt / Kako do nas?

Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad

  • Ulica Franje Jurinca 6,
  • 10310 Ivanić-Grad

E-mail

  • info@czss-ivanicgrad.hr

Ravnateljica

  • Martina Cuvaj, dipl. soc. radnica

TELEFONI

  • tel: 01/2882-301
  • tel: 01/2882-302

Računovodstvo

  • tel: 01/6154-329

Telefax

  • fax: 01/6231-521