U osobito opravdanim slučajevima centar za socijalnu skrb može priznati uvećanu jednokratnu naknadu uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Uvećana jednokratna naknada može se priznati u najvišem iznosu od 10.000,00kn.

Ministarstvo je dužno odlučiti o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti bez odgode, a najkasnije u roku od 25 dana od primitka zahtjeva.