PREDSTAVLJANJE ADOPTINOG PRIRUČNIKA „Kako pripremiti dijete na posvojenje?“

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Dana 15.11.2016 godine u sklopu mjeseca posvojenja održano je predstavljanje Adoptinog priručnika „Kako pripremiti dijete na posvojenje?“. Stručni djelatnici Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad sudjelovali su na navedenom predstavljanju. Osim predstavljanja priručnika stručni djelatnici imali su priliku čuti iskustva posvojene djece, ali i posvojitelja. Izložene su teme specifičnih potreba i problema posvojiteljskih obitelji, te je prikazan film „Dora, Margareta i Lucija o posvojenju!“.

pročitajte više

OKRUGLI STOL: SKRBNIŠTVO I POSEBNO SKRBNIŠTVO- gdje smo i kamo/kako dalje?

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Dana 02.11.2016 godine stručne radnice odjela za skrbništvo Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad prisustvovale su okruglom stolu na temu skrbništva i posebnog skrbništva sa ciljem procjene učinaka Obiteljskog zakona na području skrbništva, te procjeni teza za izradu novog Obiteljskog zakona. Za stručne radnike koji se bave područjem skrbništva izlaganja su držali članovi radne skupine koja će raditi na izradi novog zakona.

Skrbništvo je područje koje se tiče i/ili se može ticati svih građana Republike Hrvatske, pa je samim time važno izraditi kvalitetan, primjenjiv i razumljiv zakonski okvir.

pročitajte više

Obilježavanje Međunarodnog dana djeteta

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Dana 22.11.20166.god. ravnateljica Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad Martina Cuvaj, sudjelovala je na skupu organiziranom od strane gradonačelnika Grada Ivanić-Grada, u prostoru Gradske vijećnice, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta, a koji dan se veže uz potpisivanje Konvencije o pravima djeteta. pročitajte više

Radionice Dječja prava

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad u sklopu javno obrazovnog i preventivnog djelovanja, a motiviran obilježavanjem dana dječjih prava 20.11.2016. godine  pokrenuo je program radionica za djecu drugog razreda osnovnih  škola  na temu „Dječja prava“, sa ciljem upoznavanja djece sa njihovim pravima, pravilnog tumačenja dječjih prava  i podsjećanja djece na važnost poznavanja, promocije i zastupanja vlastitih prava, ali i  obaveza. Djeca su također upoznata sa ulogom CZSS-a u zaštiti dječjih prava. pročitajte više

SAŽETAK SA STRUČNOG SKUPA DANA 3.11.2016.

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Dana 3.11.2016.g.stručni radnici Centra  za socijalnu skrb Ivanić-Grad prisustvovali su na  stručnom skupu  kojeg je tema bila : Javno izlaganje teza za Obiteljski zakon, tema : roditeljska skrb. Cilj skupa bio je  od svih relevantnih subjekata dobiti konkretne prijedloge koji bi  svojom kvalitetom, jasnoćom i sveobuhvatnošću doprinijeli boljim rješenjima u odnosu na postojeći Obiteljski zakon. pročitajte više