Zakonska regulativa:

Zakon o socijalnoj skrbi, 

Zakon o udomiteljstvu,

Pravilnik o sadržaju i trajanju osposobljavanja i edukacije udomiteljske obitelji,

Pravilnik o stambeni, socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva 

 

ŠTO JE UDOMITELJSTVO?   

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji.

Udomiteljska obitelj osigurava stanovanje, prehranu, čuvanje, odgoj, brigu o zdravlju i obrazovanju te druge potrebe korisnika.

Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i humaniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu, budući da se temelji na načelima obiteljskog okruženja, održivosti socijalnih veza i uključenosti samog korisnika. Udomiteljska obitelj korisnika prihvaća kao svojeg člana, korisnik dobiva osjećaj pripadnosti obitelji, te se stoga u novije vrijeme teži smještavanju korisnika upravo u udomiteljske obitelji.   

 

UDOMITELJSKA OBITELJ

Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.

UDOMLJAVANJE DJECE

Djeca koja se smještavaju u udomiteljske obitelji najčešće su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi – djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe roditeljske dužnosti, djeca žrtve obiteljskog nasilja, te djeca s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem. 

UDOMLJAVANJE ODRASLIH OSOBA

U udomiteljske obitelji smještavaju se odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi, a najčešće starije i nemoćne osobe, te osobe s tjelesnim, osjetilnim, intelektualnim ili mentalnim oštećenjem. Na području mjesne nadležnosti Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad je vrlo izražena potreba za svim navedenim kategorijama korisnika.

 

OSOBE ZAINTERESIRANE ZA UDOMITELJSTVO

Molimo da se obratite timu za udomiteljstvo Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad, kako biste u inicijalnom razgovoru dobili sve potrebne informacije.

Osobe koje se odluče za bavljenje udomiteljstvom trebaju doći u Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad kako bi se dogovorile za daljnje postupke.

 

POSTANI UDOMITELJ (letak)

 

PREUZMI:

Zahtjev za obavljanje udomiteljstva

Popis dokumentacije

Dodatne izjave