Obvezno savjetovanje je oblik pomoći članovima obitelji da donesu sporazumne odluke o obiteljskim odnosima vodeći posebnu brigu o zaštiti obiteljskih odnosa u kojima sudjeluje dijete te o pravnim posljedicama nepostizanja sporazuma i pokretanju sudskih postupaka u kojima se odlučuje o osobnim pravima djeteta. Provodi ga stručni tim Centra za socijalnu skrb nadležnog prema mjestu djetetova prebivališta odnosno boravišta ili prema mjestu zadnjeg zajedničkog prebivališta, odnosno boravišta bračnih ili izvanbračnih drugova. Ne provodi se prije pokretanja postupka ovrhe i postupka za izricanje mjera u svezi s djetetom.

Obvezno savjetovanje provodi se:

·         prije razvoda braka u kojem postoje zajednička maloljetna djeca

prije pokretanja ostalih obiteljskih sudskih postupaka u svezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi i osobnih odnosa u svezi s djetetom

Pokreče se na zahtjev stranke koji se podnosi u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik.

Postupak i način provođenja obveznog savjetovanja propisani su Pravilnikom o obveznom savjetovanju (NN br. 123/15). 

Ovo su obrasci za pokretanje postupka Obveznog savjetovanja prije razvoda braka i obrazac za pristupanje obaveznom savjetovanju prije pokretanja ostalih obiteljskih sudskih postupka u vezi s ostvarivanje roditeljske skrbi  i osobnih odnosa u vezi djetetom