Ravnateljica – Martina Cuvaj, dipl.soc. radnica  

Telefon:
01/2882-301
01/2882-302

Računovodstvo:

Telefon:

01/2882-300

Telefaks:

01/6231-521

OIB: 33291090566

 

Rad u Centru za socijalnu skrb Ivanić-Grad organiziran je na slijedeći način:

  1. Odjel za djecu, mlade i obitelj,

Stručni radnici: 

Mirjana Car, mag.act.soc

Josipa Ciglar, mag.socijalnog rada

Marija Lukec Presker, dipl.socijalni pedagog

Irena Molnar Stubičar, mag.psih.

Dragica Petračić, dipl.iur.

2.Odjel za odrasle osobe ( unutar odjela za odrasle osobe je i tim za udomiteljstvo).

Stručni radnici: 

Marta Ajduk, mag.act.soc.

Dragica Petračić, dipl.iur.

Ana Dokmanić, mag.socijalnog rada

Jelena Benko Kepe, dipl.soc.radnik