„Povezani za dobrobit djece: Multidisciplinarni pristup u dijagnostici i tretmanu traume u djetinjstvu u obiteljskom okruženju“

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Povodom obilježavanja Dana metalnog zdravlja 10. listopada  Grad Zagreb i Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba organizirali su 9. listopada međunarodni stručni skup pod nazivom „Povezani za dobrobit djece: Multidisciplinarni pristup u dijagnostici i tretmanu traume u djetinjstvu u obiteljskom okruženju“ za stručnjake koji svakodnevno rade u području zašite djece. Predavanja na skupu održali su međunarodno priznati stručnjaci iz Europe i Hrvatske  putem Zoom platforme. Stručne radnice CZSS Ivanić Grad sudjelovale su na navedenom skupu.

pročitajte više

SUDJELOVANJE NA 3. EUROPSKOJ KONFERENCIJI S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM EAPAP-a

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Djelatnici CZSS-a Ivanić Grad sudjelovali su na 3. europskoj konferenciji s međunarodnim sudjelovanjem EAPAP-a (Europske asocijacije stručnjaka u području otuđenja, engl. European Association of Parental Alienation Practitioners), koja je u organizaciji Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba održana u obliku webinara.

Uz domaće eksperte iz područja zdravstva, socijalne skrbi i pravosuđa , sudjelovali su stručnjaci iz cijelog svijeta.  Iako pojam otuđenja od roditelja (parental alienation, PA) još nije uveden kao dijagnostički kriterij od strane Svjetske zdravstvene organizacije, stručnjaci na konferenciji su se složili da je otuđenje sveprisutno te da djeca izložena otuđujućim ponašanjima roditelja trebaju žurnu i adekvatnu zaštitu od strane stručnjaka i sustava za zaštitu djece.

Sudionici konferencije ujedinjeni su u poruci – tretman je u onome sto činimo, a ne u onome što govorimo, te su konferenciju procijenili početkom reforme ujednačavanja najbolje prakse u postupanju u slučajevima otuđenja. Cilj im je da smjernice za rad budu međunarodno ujednačene, da se postigne uvažavanje otuđenja od strane pravosuđa te da se povežu i pravovremeno komuniciraju i reagiraju svi stručnjaci u sustavu, budući da je to preduvjet za intervencije u svrhu zaštite zlostavljanog djeteta.

Sudjelovanje na konferenciji ‘Sigurna mjesta i nesmetan razvoj djece – integriranje praksi temeljenih na znanjima o traumi u sustav alternativne skrbi’

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Stručne radnice Odjela za djecu, mlade i obitelj CZSS Ivanić Grad prisustvovale su dana 22.09.2020. nacionalnoj kick-off konferenciji u okviru europskog projekta (REC) ‘Sigurna mjesta i nesmetan razvoj djece – integriranje praksi temeljenih na znanjima o traumi u sustav alternativne skrbi’, a koju je organizirala Udruga SOS Dječje selo Hrvatska. Konferenciji je prisustvovala savjetnica Pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović, koja je istaknula važnost ove teme za stručnjake iz alternativne skrbi.

pročitajte više

Mreža telefonskih linija Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva

objavljeno u: NOVOSTI | 0
S obzirom na izvanredne okolnosti u Republici Hrvatskoj vezano za epidemiju bolesti COVID-19 kao i potres koji je pogodio područje Grada Zagreba i sjeverne županije, Hrvatska psihološka komora je u suradnji s Hrvatskim psihološkim društvom i županijskim društvima psihologa uspostavila Mrežu telefonskih linija HPK i HPD-a u Republici Hrvatskoj na kojima su 24 sata dostupni psiholozi radi pružanja psihološkog savjetovanja i terapijskih intervencija.

Telefonske linije namijenjene su svim osobama kojima je potrebna pomoć i podrška u nošenju s epidemijom COVID-19 neovisno o činjenici jesu li oboljeli, ugroženi, nalaze li se u karanteni ili izolaciji ili postoje drugi razlozi radi kojih im je potrebna psihološka podrška.

pročitajte više

OBAVIJEST CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Nastavno na obraćanja nekih roditelja u svezi ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom u situacijama kada roditelji ne žive zajedno, pri čemu pojedinci traže i propusnice, obavještavamo Vas kako slijedi.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dalo je preporuku da se osobni odnosi između djece i roditelja s kojim dijete ne živi, a nemaju izrečene sudske mjere, odvijaju prema dogovoru i procjeni roditelja, obzirom na procijenjene rizike u obitelji i/ili za dijete.

Centar za socijalnu skrb ne izdaje propusnice ni potvrde u svezi ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom.

Ako nema izravnih kontakata, mogući su kontakti djeteta i roditelja s kojim ne živi putem elektroničkih medija i/ili telekomunikacijskih sredstava (telefon, Skype, WhatsApp, Viber i dr.), a roditelj s kojim dijete živi je dužan iste omogućiti.

U ovoj kriznoj i izvanrednoj situaciji prvenstveno je obaveza i odgovornost roditelja da postignu dogovor i prilagode ostvarivanje osobnih odnosa sa djetetom mjerama zaustavljanja pandemije COVID 19, vodeći računa o zdravlju i sigurnosti djeteta,  osobnom zdravlju i sigurnosti i zdravlju i sigurnosti svih drugih građana u Republici Hrvatskoj. 

U Ivanić-Gradu, 27.03.2020.

                                                                                                                               RAVNATELJICA:

                                                                                                                 Martina Cuvaj, dipl. socijalni radnik

 

 

UPUTE ZA KORISNIKE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD

objavljeno u: Nekategorizirano | 0

Poštovani,

Zbog pojave oboljenje od  COVID-19 u Republici Hrvatskoj i širenju epidemije,a u svrhu poduzimanja nužnih preventivnih aktivnosti, Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad moli svoje korisnike da zahtjeve šalju na slijedeće načine:

  • MAIL-om (info@czss-ivanicgrad.hr ili korisnik032@mdomsp.hr),
  • poštom na adresu: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD, FRANJE JURINCA 6, IVANIĆ-GRAD,
  • putem poštanskog sandučića, koji se nalazi na ulazu u prostorije Centra za socijalnu skrb

Sve potrebne obrasce možete pronaći na našoj web stranici: https://czss-ivanicgrad.hr/

Kontakt sa korisnicima u narednom će se periodu odvijati isključivo putem telefonskog kontakta i to na br.tel: 01/2882-301; 2882-302;

Računovodstvo: 01/2882-300

DJELATNICI CENTRA ĆE DO DALJNJEGA ZAPRIMATI STRANKE SAMO U SLUČAJU ŽURNIH I NEODGODIVIH RAZLOGA.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Zdravlje svih nas je na prvom mjestu. Čuvajmo sebe i svoje bližnje

S poštovanjem,

Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad

Centru za socijalnu skrb Ivanić-Grad dodijeljena nova nekretnina

objavljeno u: Nekategorizirano, NOVOSTI | 0

Ministar državne imovine Goran Marić i ravnateljica Centra za socijalnu skrb Ivanić Grada Martina Cuvaj potpisali su u srijedu, 29. svibnja 2019. godine u Ivanić Gradu Ugovor o korištenju zgrade za potrebe smještaja i obavljanja djelatnosti Centra. Potpisivanju su prisustvovali ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nada Murganić te gradonačelnik Ivanić-Grada Javor Bojan Leš, a u ime Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad potpisala ga je ravnateljica Martina Cuvaj.  Prema riječima ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića, sukladno novoj organizaciji i racionalizaciji mreže sudova stvoreni su uvjeti za bolje raspolaganje imovinom. Naime, nekretnina o kojoj je riječ prvotno je dodijeljena Ministarstvu pravosuđa, no u međuvremenu je potreba za njenim korištenjem prestala pa je zatražena primopredaja.

pročitajte više

Obilježavanje početka rada udruge “Beata”

objavljeno u: NOVOSTI | 0

U ponedjeljak, 06. svibnja 2019. godine obilježen je početak rada udruge “Beata”. Na svečano otvorenje pozvani su predstavnici institucija iz domene obrazovanja, socijalne skrbi, predškolskih ustanova te predstavnici Grada i Općina. Tako je ispred Grada Ivanić-Grada otvorenju prisustvovao zamjenik gradonačelnika Željko Posilović, načelnik Općine Križ, Marko Magdić, dok je ispred CZSS Ivanić-Grad, skupu prisustvovala ravnateljica Martina Cuvaj.

Ciljeve i smjernice djelovanja udruge predstavila je Gordana Kožić Tomašević, predsjednica udruge, te naglasila kako je udruga osnovana sa osnovnom idejom dovođenja rano-interventnih programa u lokalnoj sredini u svrhu stručne podrške djeci predškolske dobi s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju kod kojih su uočena odstupanja u govoru i/ili ponašanju.

Održan prvi partnerski sastanak u programu “Zaželi-sve je lakše uz ženske ruke”

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Dana 16.04. organiziran je prvi partnerski sastanak za program „Zaželi-Sve je lakše uz ženske ruke“. Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad sudjeluje kao partner na navedenom projektu, a pomogao je i u definiranju dijela korisnika uključenih u projekt. Na navedenom sastanku sudjelovali su partneri: ispred Hrvatskog zavoda za zapošljavanje gđa. Andreja Tuđa Šantek, ispred Centra za socijalnu skrb ravnateljica Martina Cuvaj, ispred Grada Ivanić-Grada, zamjenik gradonačelnika g. Željko Posilović, ispred Općine Kloštar Ivanić, načelnik g. Željko Filipović, te ispred Općine Križ načelnik g. Marko Magdić. Ravnateljica GDCK i koordinatorica projekta, Ivana Bajt upoznala je sve prisutne  da je 17.01.2019. potpisan Ugovor UP.02.1.1.05.0246 za program „Zaželi-Sve je lakše uz ženske ruke“ kojeg financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.702.407,78 kn. Do sada su kroz program nabavljena sredstva za rad i za osobnu higijenu korisnika, zaposlena je voditeljica i i 6 žena, čija je zadaća kroz 24 mjeseca provedbe programa, obilaziti 30 korisnika i pružati besplatnu uslugu pomoći u kući osobama starije životne dobi, osobama s invaliditetom, nemoćnim i bolesnim osobama koje iz nekog razloga nisu u mogućnosti obavljati kućanske poslove. Upoznala je sve okupljene da su u zadnjoj fazi dogovora oko tiskarskih materijala, te im u ovom mjesecu predstoji izrada i prvog izvještaja.         

Koordinatorica i voditeljica napomenule su da su žene u programu zaposlene od 01.04.2019.god., te da se program u ovoj fazi odvija na obostrano zadovoljstvo i zaposlenih žena i korisnika obuhvaćenim ovim projektom.

 

Sudjelovanje na konferenciji za medije Općine Križ povodom organiziranja Rada za opće dobro bez naknade

objavljeno u: NOVOSTI | 0

             Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad, Martina Cuvaj, sudjelovala na konferenciji za medije u organizaciji Općine Križ, je uz Općinskog načelnika Općine Križ Marka Magdića najavila suradnju u provedbi novog projekta općine Križ – Rada za opće dobro bez naknade.

            Riječ je o novoj mjeri koju su tek neke od jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i svojih internih odluka, odlučile pokrenuti u svojoj sredini, a Općina Križ jedina je u djelokrugu Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad koja pokreće Program rada za opće dobro bez naknade.

pročitajte više